Andorka könyvtár

Az Andorka Alapítvány és a TÁRKI – az Andorka család akaratának megfelelően – közösen gondozza az 1997-ben elhunyt Andorka Rudolf közcélokra felajánlott könyvtárát.

Az Andorka könyvtár a TÁRKI könyvtárától elkülönítve, de azzal közös katalógusban működik. Az Andorka-hagyaték több mint 5000 kötet könyvet és egyéb munkát tartalmaz. A hagyaték dokumentumtípusai a könyvek, a folyóiratok, a kéziratok, gépiratok, továbbá más levéltári anyagok. Ezt egészíti ki Buda Béla és Cseh-Szombathy László, valamint Peter Laslett professzorok további adományai. Az Andorka hagyatékból 5229 könyv, Cseh-Szombathy László adományából 99 könyv, Buda Béla adományából 54 db könyv került feldolgozásra. Az állomány frissítéséhez több kiadó és más intézmény is támogatást nyújt. A hagyaték levéltári része (3 fond, 231 raktári egység, terjedelme 27,72 ifm) és folyóirat gyűjteménye is hozzáférhető a könyvtárban.

Az Andorka-gyűjteményben a szociológia szinte minden részterületéről találhatóak művek. Jelentősebb területek: demográfia, családszociológia, társadalmi mobilitás, szegénység, deviancia. Az Andorka könyvtár állománya a felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak és oktatóinak is a rendelkezésére áll.

Szolgáltatások:

  • helyben olvasás
  • fénymásolat-készítés

A könyvtár nyitva tartási ideje: hétfőtől csütörtökig 10:00 – 15:30.

Cím: Budapest XI. ker., Budaörsi út 45. X. em. 1006. szoba