Célok

Andorka Rudolf halála pótolhatatlan veszteség a magyar társadalomtudomány és közélet számára. Olyam személyiséget vesztettünk el, akinek mind szaktudományos alapossága, szorgalma, toleráns magatartása, morális tartása, mind szaktudományos és közéleti szereplése nagymértékben hiányozni fog. Távozása veszteség a nemzetközi tudomány számára is. Azon kevés magyar társadalomtudósok közé tartozott, akik képesek voltak hidat teremteni a magyar és a nemzetközi tudományosság, a hazai valóságismeret és az egyetemes tudomány szigorú szakmai sztenderdjei között.

Mi, akik életében barátai és különböző időszakokban szakmai társai, kollégái voltunk, fontosnak tartjuk, hogy az értékeknek, tudományos kérdéseknek és közéleti alapállásnak az által képviselt együttese továbbra is jelen legyen a magyar tudományosságban és közéletben. Éppen ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy létrehozzuk az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaságot a következő célokkal és tevékenységekkel:

 • Andorka Rudolf szellemi örökségének gondozása, olyan közéleti ügyek, kutatási kérdésfeltevések napirenden tartása, amelyek
 • a családok helyzetére és a családpolitikára,
 • a magyar társadalom demográfiai helyzetének alakulására,
 • a normakövető és normaszegő magatartásokra,
 • az életesélyek társadalmi egyenlőtlenségeire vonatkoznak.

A fenti megfontolások szem előtt tartásával a Társaság a következő tevékenységeket végzi el:

 • konferenciákat, műhelyvitákat szervez, amelyeken Andorka Rudolf emlékének szentelt, valamint a Társaság által fontosnak tartott, fenti témákba illő előadások hangzanak el,
 • életre hívja az "Andorka előadást", amelynek megtartására a jogot az erre a célra választott kuratórium ítéli oda az előadást kísérő díjjal együtt annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi társadalomtudósnak, aki a fenti témák valamelyikében komoly, rangos kutatómunkát végez,
 • a család akaratának megfelelően gondozza Andorka Rudolf közcélokra felajánlott könyvtárát. Ez a tevékenység először is
  • a hagyaték nyilvántartásba vételére, katalogizálására,
  • a személyes jegyzetek rendezésére és fénymásolat vagy más formában történő reprodukciójára,
  • a hagyaték nyilvános hozzáférhetőségének biztosítására terjed ki.

Ezek után gondoskodik a könyvtár állományának gyarapodásáról, törekszik arra, hogy a megkezdett sorozatok folytatásával, valamint a demográfiai, statisztikai, szociológiai szociálpolitikai és családpolitikai profilba vágó könyvek gyűjtésével, továbbá a hagyaték részét képező nagy mennyiségű jegyzet kutatói célra történő hozzáférhetővé tételével olyan kutatóhely jöjjön létre, amelyben mód nyílik a preferált kutatási témák művelésére.

A Társaság igyekszik, amennyire lehet, megtartani magát abban a szellemben, amit Andorka Rudolf is fontosnak tartott: minél kevésbé formális, viszont lényegre törő, egyszerű működésre, baráti, empatikus légkörre, nyitott nem ortodox szellemi közeg megteremtésére. Értékelkötelezett szakszerűség és a társadalmi problémák iránti nyitottság az, amit a Társaság magával és az általa támogatott személyekkel és ügyekkel kapcsolatban elvárásként megfogalmaz.

A Társaság alapítói: Buda Béla, Hámori József, Cseh-Szombathy László, Kolosi Tamás, Elekes Zsuzsa, Spéder Zsolt, Faragó Tamás, Takácsné Kovácsházi Zelma, Forintos György, Vaskovics László, Harcsa István, Vukovich György.

A Társaság nyitott mindenki előtt, legyenek akár természetes vagy jogi személyek, éljenek itthon vagy külföldön. Hívunk mindenkit, akik számára az Andorka Rudolf által képviselt értékek fontosak, és egyetért a megfogalmazott célokkal és eszközökkel!