Bibliográfia    

Könyvek, konferencia előadások - Folyóiratcikkek - Fordítások

Andorka Rudolf kiemelkedő emberi és tudományos munkabírását, kvalitását jól jelzi, hogy élete során rendkívül sok publikációja jelent meg a hazai és a külföldi szakfolyóiratokban. Több tucat könyvet, szakcikket írt, számtalan tudományos kötet szerkesztésében vett részt. Az alábbiakban megpróbáljuk összegyűjtve bemutatni ezzel kapcsolatos munkásságát. Jelenleg évszám szerint, - időrendben a pályakezdés felé haladva - közöljük publikációit, de a későbbiekben tervezzük, hogy tematikusan (pl. magyar és külföldi publikációk stb.) is csoportosítjuk azokat. Az oldal jelenleg is folyamatos fejlesztés alatt áll, ezért még kisebb hibák előfordulhatnak benne.

         Könyvek, könyvrészletek, konferencia előadások

2005

Andorka Rudolf: A rendszerváltozás szociálpolitikai problémái. In: Fürj Zoltán (szerk.): „Az építés és a szabadság ott kezdődik, ahol a világ nem paraszt”. Debrecen, 2005. 233–243.

Andorka Rudolf: Város és falu. Részlet. In: Fürj Zoltán (szerk.): „Az építés és a szabadság ott kezdődik, ahol a világ nem paraszt”. Debrecen, 2005. 113–130.

2004

Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései - rendszerátalakulás Magyarországon. In: Valuch Tibor (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Budapest, 2004. 811–821.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás családi élettörténetek tükrében. In: Valuch Tibor (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Budapest, 2004. 416–434.

Andorka Rudolf: Társadalmi változások és társadalmi problémák, 1940–1990. In: Valuch Tibor (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Budapest, 2004. 35–48.

2003

Andorka Rudolf: Politikai rendszerváltozás és a társadalom modernizációja. In: Gróh Gáspár (szerk.) – Kodolányi Gyula (szerk.): A rendszerváltozás a Magyar Szemlében. Válogatás 1992–2002. (Magyar Szemle könyvek) Budapest, 2003. 200–209.

2002

Andorka Rudolf: A gyermekszám alakulásának társadalmi tényezői paraszti közösségekben. In: Faragó Tamás (szerk.): Szerkezetek, folyamatok, összefüggések. Demográfiai szöveggyűjtemény. (Nagyítás : Szociológiai könyvek, 44.) Budapest, 2002. 11–32.

Andorka Rudolf: A magyar népesség termékenységének alakulását befolyásoló gazdasági és társadalmi tényezők. In: Faragó Tamás (szerk.): Szerkezetek, folyamatok, összefüggések. Demográfiai szöveggyűjtemény. (Nagyítás : Szociológiai könyvek, 44.) Budapest, 2002. 33–48.

Andorka Rudolf: Társadalompolitikai válaszok a népességszám csökkenésére a 21. évszázadban. In: Faragó Tamás (szerk.): Szerkezetek, folyamatok, összefüggések. Demográfiai szöveggyűjtemény. (Nagyítás : Szociológiai könyvek, 44.) Budapest, 2002. 49-67.

2001

Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem. Történeti demográfiai tanulmányok. Budapest, 2001. 336 p.

Andorka Rudolf: A magyar községek társadalmának átalakulása. In: Fokasz Nikosz (szerk.) – Örkény Antal (szerk.): Magyarország társadalomtörténete, 1945–1989. Budapest, 2000. 107–113.

Andorka, Rudolf – Spéder, Zsolt: Poverty in Hungary in 1992–1995. In: Lengyel, György (ed.) – Rostoványi, Zsolt (ed.): The small transformation. Budapest, 2001. 126–159.

Andorka Rudolf: Einführung in die soziologische Gesellschaftsanalyse. Ein Studienbuch zur ungarischen Gesellschaft im europäischen Vergleich. Opladen, 2001. 558 p.

2000

Andorka, Rudolf – Tóth, István György: Society. In: Somogyi, Péter (ed.): Encyclopedia of Hungarian economy ’99. London, 2000. 56–67.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. In: Fokasz Nikosz (szerk.) – Örkény Antal (szerk.): Magyarország társadalomtörténete, 1945–1989. Budapest, 2000. 157–176.

1999

Andorka, Rudolf: Institutional Changes and Intellectual Trends in Some Hungarian Social Sciences. In: Berács, József (ed.) – Chikán, Attila (ed.): Managing business in Hungary. An international perspective. Budapest, 1999. 76–110.

Andorka, Rudolf: The weak links in social integration – system transformation in Hungary. In: Spéder, Zsolt (ed.): Hungary in flux. Hamburg, 1999. 19–33.

Molnár, Éva (Red.) – Andorka, Rudolf (Autoren) et al.: Ungarn. Tausend Jahre Zeitgeschehen im Überblick. Tatsachen, Zahlen, Bilder. Budapest, 1999. 344 p.

Andorka, Rudolf (ed.) et al.: A society transformed. Hungary in time-space perspective. Budapest – New York, 1999. 206 p.

1998

Andorka Rudolf: Háztartásszerkezet és háztáji-kisegítő gazdaságok a mai magyar falvakban. In: Fokasz Nikosz (szerk.) – Örkény Antal (szerk.): Magyarország társadalomtörténete, 1945–1989. Budapest, 1998. 342–358.

1997

Andorka Rudolf – Cseh-Szombathy László – Elekes Zsuzsanna – Gazsó Ferenc – Gyenei Márta: A társadalmi problémák szociológiája. Tananyag III. évfolyamos hallgatók részére. Budapest, 1997. 252 p.

Andorka Rudolf – Bedekovic, István – Czeglédi Tibor – Csanádi Gábor – Dögei Ilona – Ferge Zsuzsa – Kolosi Tamás – Lengyel György – Mihályffy László – Nagy Gyula – Nagy Róbert – Polonyi Gábor – Sik Endre – Spéder Zsolt – Tarjányi József – Tóth István György – Tóth István János: Az ajtók záródnak (?!) Jelentések a Magyar Háztartás Panel 5. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 8. Budapest, 1997.

Andorka, Rudolf: Changes in Hungarian society since the Second World War. In: Forsgren, Tuuli (ed.): Cultural crossroads in Europe. Stockholm, 1997. 113–136.

Andorka Rudolf: Az értelmiségi szerep dilemmái – válságban van-e az értelmiség? In: Fasang Árpád (szerk.): Az (magyar) értelmiség hivatása. Tanulmányok, vallomások, elemzések, levelek. Hetven magyar értelmiségi írásai. (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, 4.) Budapest, 1997. 151–157.

Andorka Rudolf: Etika a piacgazdaságban és demokratikus politikában. In: Striker Sándor (szerk.): Lidérces mennyország. Budapest. 1997. 90–92.

Andorka Rudolf: „Nem reménytelen a helyzet!” Társadalmi változások hatása a népesedésre. In: „Most a holnapért” – szövetség Magyarországért. Budapest, 1997. 9–17.

Andorka, Rudolf: The development of poverty during the transformation in Hungary. In: Berend, T. Iván (szerk.): Long-term structural changes in transforming Central & Eastern Europe the 1990s. (Südosteuropa-Studien, 57.) München, 1997. 75–100.

Andorka Rudolf: Kölcsönös közvetítés. In: Keszthelyi Gyula (szerk.): Magyarország képe a nagyvilágban. Magyarország – 2000. Külföldi és hazai magyarok tanácskozása az országról, 1997. május 30–31. Budapest, 1997. 224–225.

1996

Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, 1996. 238 p.

Andorka Rudolf: Hozzászólás. In: Némethné Stadler Erika (szerk.): A szociális piacgazdaság ma. A Batthyány Lajos Alapítvány, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem és a Konrad Adenauer Alapítvány tudományos szakkonferenciája, 1995. május 25–26. Budapest, 1996. 124–130.

Andorka Rudolf – Bedekovics István – Czeglédi Tibor – Fábián Zoltán – Kolosi Tamás – Lengyel György – Mihályffy László – Nagy Gyula – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szép Péter – Szivós Péter – Tarjányi József – Tóth István György – Tóth István János – Vukovich György: Társadalmi páternoszter 1992–1995. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 4. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 7. Budapest, 1996. 191 p.

Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1996. Budapest, 1996. 616 p.

Andorka Rudolf: A társadalmi jelzőszámok tükrében. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1996. Budapest, 1996. 16–43.

Andorka Rudolf – Lehmann Hedvig: Az átmenet politikai következményei. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1996. Budapest, 1996. 501–527.

Andorka, Rudolf: Demographic changes and their main characteristics from 1960 to our days. In: Tóth Pál Péter (szerk.) – Valkovics Emil (szerk.): Demography of contemporary Hungarian society. Boulder, 1996. 21–36.

Andorka Rudolf: Az egyházak kommunikációjának problémái a mai Magyarországon. In: Tenke Sándor (szerk.): Egyház, társadalom és kommunikáció. Budapest, 1996. 15–27.

Andorka Rudolf: Etika a piacgazdaságban és a demokratikus politikában. In: Striker Sándor (szerk.): A kultúra szerepe a változó világban. [Budapest], 1996. 59–60.

Andorka, Rudolf: Ganadores y perdedores de la transformación en Hungría desde 1990. In: Nuevas elites postsoviéticas. Madrid, 1996. 23–35.

Andorka Rudolf: A megtámadott élet. Beszámoló a második szekció munkájáról. In: Kurucz Gyula (szerk.): Nemzetstratégia a harmadik évezred küszöbén. A Magyarok IV. Világkongresszusának Nemzetstratégiai tanácskozásán (1996. jún. 15-16.) elhangzott előadások. 1996. 76–178.

Andorka Rudolf: A tudományos alapkutatási projektek értékeléséről szóló értekezlet célja, a tudomány változó szerepének és a kutatásfinanszírozás változó körülményeinek összefüggésében = The purpose of the workshop on the evaluation of the results of basic science research projects in the context of the changing role of science and the changing conditions for funding research. In: Gilyén Zsuzsa (szerk.) – Moore, John H. (szerk.): Kutatási eredmények értékelése. Budapest, 1996. 9–17.

Andorka, Rudolf: Privatisierungsprobleme und Privatisierungsfolgen in Ungarn aus soziologischer Sicht. In: Roggermann, Herwig (Hrsg.) – Sundhaussen, Holm. (Hrsg.): Ost- und Südosteuropa zwischen Tradition und Aufbruch. Aspekte der Umgestaltungsprozesse in den postsozialistischen Ländern. (Multidisziplinäre Veröffentlichungen, 6.) Wiesbaden, 1996. 133–144.

Andorka Rudolf: A családok helyzete és jövője, a családpolitika lehetőségei. In: . Benkő Ágota (szerk.): A család megtartó erő. A III. Családkongresszus előadásai. Budapest, 1996. június 21–23. 179–186.

Andorka Rudolf: Egy különleges házasodási minta: a Sopron megyei Bük község evangélikus egyházközsége a XIX. században. In: Visi Lakatos Mária (szerk.): Tanulmányok Dányi Dezső 75. születésnapjára. 8–16.

1995

Andorka Rudolf: Homo socio-oeconomicus. A közgazdaságtan és a szociológia társadalmi és emberképe. Akadémiai székfoglaló : 1991. március 27. (Értekezések, emlékezések) Budapest, 1995. 87 p.

Andorka, Rudolf – Spéder, Zsolt – Förster, Michael F. – Tóth, István György: Poverty, inequalities and the incidence of social transfers in Hungary 1992–1993. Budapest, 1994. 44 p.

Andorka Rudolf (szerk.): Szegénység és szociálpolitika a 90-es években. (Kutatási beszámolók / Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közszolgálati Tanulmányi Központ, 1.) Budapest, 1995. 168 p.

Andorka Rudolf – Kondratas, Anna – Tóth István György: A jóléti rendszer jellemzői és reformjának lehetőségei. In: Andorka Rudolf (szerk.): Szegénység és szociálpolitika a 90-es években. (Kutatási beszámolók / Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közszolgálati Tanulmányi Központ, 1.) Budapest, 1995. 131–164.

Andorka Rudolf – Förster, Michael F. – Spéder Zsolt – Tóth István György: Szegénység, jövedelemegyenlőtlenség és a szociális támogatások rétegeloszlása Magyarországon 1992–1993-ban. In: Andorka Rudolf (szerk.): Szegénység és szociálpolitika a 90-es években. (Kutatási beszámolók / Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közszolgálati Tanulmányi Központ, 1.) Budapest, 1995. 13–90.

Andorka, Rudolf: Hungarian society in 2005. In: Lyon, Matthew D. (ed.) – Rostoványi, Zsolt (ed.): Transformation in Central and Eastern Europe and its impact on the international system. [Budapest], 1995. 159–177.

Andorka Rudolf – Faragó Tamás: Az iparosodás előtti (XVIII-XIX. századi) család- és háztartásszerkezet vizsgálata. In: Kövér György (szerk.): Magyarország társadalomtörténete: Szöveggyűjtemény. A reformkortól az első világháborúig. Budapest, 1995. 114–141.

Andorka Rudolf: Kereszténydemokrácia és liberalizmus. Egymással élesen ellentétes vagy rokon eszmerendszerek. In: Vajda Tünde (vál.): Konzervatív szemmel '94. Budapest, 1995. 28–33.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom szerkezete, rétegződése és mobilitása az 1930-as évektől napjainkig. In: Valuch Tibor (szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, 1995, 46–63.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt: A magyar társadalom szerkezete, 1994. In: Kurtán Sándor (szerk.) – Sándor Péter (szerk.) – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve, 1995. Budapest, 1995. 324–339.

Andorka, Rudolf: Perspektiven und Probleme der Integration Ungarns in das Vereinigte Europa aus ökonomischer und soziologischer Sicht. In: Lehrstuhl Deutsch im Institut für Fremdsprachen an der Karl Marx-Universität für Wirtschaftswissenschaften (hrsg.): Lingua Deutsch 8. Budapest, 1995. 81–89.

Andorka Rudolf: A szociológia irányzatai és kutatási területei a világban és ezek megjelenése a BKE oktatásában és kutatásaiban. In: Temesi József et al. (szerk.): Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben. Budapest, 1995. 57–87.

Molnár, Éva (ed.) – Andorka, Rudolf (contributors) et al.: Hungary. Essential facts, figures & pictures. Budapest, 1995. 313 p.

1994

Andorka Rudolf – Kondratas, Anna – Tóth István György: A jóléti rendszer átalakulása Magyarországon: felépítése, kezdeti reformjai és javaslatok. (Magyar-Nemzetközi Kék Szalag Bizottság gazdaságpolitikai tanulmánya, 3.) Budapest, 1994. 76 p.

Andorka Rudolf – Bedekovics István – Berencsi Zsuzsa – Kolosi Tamás – Lengyel György – Mihályffy László – Moksony Ferenc – Nagy Gyula – Sági Matild – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szép Péter – Szivós Péter – Tarjányi József – Tóth István György – Tóth István János: Társadalmi átalakulás 1992–1994. Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 5. Budapest, 1994. 153 p.

Andorka Rudolf: Elégedetlenség, elidegenedés, anómia. In: Andorka Rudolf – Bedekovics István – Berencsi Zsuzsa – Kolosi Tamás – Lengyel György – Mihályffy László – Moksony Ferenc – Nagy Gyula – Sági Matild – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szép Péter – Szivós Péter – Tarjányi József – Tóth István György – Tóth István János: Társadalmi átalakulás 1992–1994. Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 5. Budapest, 1994. 83–90.

Andorka Rudolf – Spéder, Zsolt: Szegénység alakulása 1992 és 1994 között. Munkanélküliség, szegénység. In: Andorka Rudolf – Bedekovics István – Berencsi Zsuzsa – Kolosi Tamás – Lengyel György – Mihályffy László – Moksony Ferenc – Nagy Gyula – Sági Matild – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szép Péter – Szivós Péter – Tarjányi József – Tóth István György – Tóth István János: Társadalmi átalakulás 1992–1994. Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 5. Budapest, 1994. 27–40.

Andorka Rudolf (szerk.) – Hradil, Stefan (szerk.) – Peschar, Jules L. (szerk.): Társadalmi rétegződés. Budapest, 1994. 649 p.

Andorka Rudolf: A rétegződéselmélet haszna a mai magyar társadalom kutatásában. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Hradil, Stefan (szerk.) – Peschar, Jules L. (szerk.): Társadalmi rétegződés. Budapest, 1994. 33–65.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás félévszázados trendjei Magyarországon. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Hradil, Stefan (szerk.) – Peschar, Jules L. (szerk.): Társadalmi rétegződés. Budapest, 1994. 393–425.

Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1994. Budapest, 1994. 489 p.

Andorka Rudolf: Magyarország a társadalmi jelzőszámok idősorainak tükrében. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1994. Budapest, 1994. 11–33. p.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt: Szegénység a 90-es évek elején. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1994. Budapest, 1994. 74–106.

Andorka Rudolf – Bukodi Erzsébet – Harcsa István: Társadalmi mobilitás, 1992. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1994. Budapest, 1994. 293–310.

Andorka Rudolf: Alternatívák a magyar társadalom előtt 2005-ig . In: Gidai Erzsébet et al (szerk.): Magyarország a XXI. sz. küszöbén. Budapest, 1994. 18–25.

Andorka Rudolf: A falusi társadalom változásai 1990 óta. In: Magda Sándor– Radó András (szerk.): IV. Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 1994. 3–21.

Andorka Rudolf: A konzervativizmus, liberalizmus és szocializmus viszonya és szerepe az európai gazdasági, társadalmi és politikai rendszerek kifejlődésében a 19. és 20. században, különös tekintettel a szociálpolitika kialakulására és mai problémáira. A konzervativizmus, liberalizmus és szocializmus definíciójának kérdései. In: Tőkéczki László (szerk.): Magyar konzervativizmus. Budapest, 1994. 37–48.

Andorka, Rudolf: Problems and tasks after the reform in Hungary. In: Vizi, Sylvester E. (ed.): Science in the future of Europe. Budapest, 1994. 91–100.

Andorka Rudolf – Lehman Hedvig – Spéder Zsolt: A társadalmi szerkezet változásai (1992–1993) és azok lehetséges hatásai a politikára. In: Kurtán Sándor (szerk.) – Sándor Péter (szerk.) – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve. Budapest, 1994. 66–82.

Andorka Rudolf: Alkoholizmus és alkoholpolitika. In: Münnich Iván (összeáll.) – Moksony Ferenc (összeáll.): Devianciák Magyarországon. Szeged, 1994. 265–296.

Andorka Rudolf: Deviáns viselkedések Magyarországon – általános értelmezési keret az elidegenedés és az anómia fogalmak segítségével. In: Münnich Iván (összeáll.) – Moksony Ferenc (összeáll.): Devianciák Magyarországon. Szeged, 1994. 31–75.

Andorka Rudolf: Család és deviancia. In: Münnich Iván (összeáll.) – Moksony Ferenc (összeáll.): Devianciák Magyarországon. Szeged, 1994. 11–14.

1993

Andorka Rudolf – Hegedüs József – Kovács Róbert – Sik Endre – Szántó János – Tarjányi József – Tóth István György: Budapesten élni...: Jelentés a Magyar Háztartás Panel I. hullámának budapesti adatai alapján. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 2. Budapest, 1993. 82 p.

Andorka Rudolf – Bedekovics István – Förster, Michael F. – Hegedüs József – Kolosi Tamás – Kovács Róbert – Lengyel György – Mihályffy László – Nagy Gyula – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szivós Péter – Tarjányi József – Tóth István – Tóth István János: Egy év után...: Jelentés a Magyar Háztartás Panel II. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 3. Budapest, 1993. 156 p.

Andorka, Rudolf – Ágh, Attila – Bihari Mihály: The year of 1993. (Budapest papers on democratic transition, 69.) Budapest, 1993. 28 p.

Andorka Rudolf (ism.): Alkoholbetegek gyógykezelése és gondozása. In: Buda Béla (vál.): Visszfényben. Vélemények, bírálatok, recenziók Levendel László könyveiről. Budapest, 1993. 12–16.

Andorka Rudolf (ism.): A humanista orvoslás. In: Buda Béla (vál.): Visszfényben. Vélemények, bírálatok, recenziók Levendel László könyveiről. Budapest, 1993. 17–22.

Andorka, Rudolf: Rural-urban differences in income level and in living conditions in Hungary. In: Kiss. József (ed.): New strategies for sustainable rural development. Amsterdam, 1993. 217–222.

Andorka, Rudolf: Social structure 1991–1992. In: Andorka, Rudolf – Ágh Attila – Bihari Mihály: The year of 1993. Budapest, 1993. 17–39.

Andorka Rudolf: Szociálpolitika – humánpolitika. In: Szárszó '93. Budapest, 1993. 384–389.

Andorka Rudolf: Társadalmi szerkezet, 1991–1992. Social structure 1991–1992. In: Kurtán Sándor (szerk.) – Sándor Péter (szerk.) – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve, 1993. Budapest, 1993. 16–39.

Andorka, Rudolf: Ursachen, Probleme und Lösungsstrategien in der Revolution in Ungarn. In: Schäfers, Bernhard (hrsg.): Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa. Frankfurt, 1993. 45–54.

Andorka, Rudolf: Wandlungen der Religiosität in Ungarn. In: Schäfers, Bernhard (hrsg.): Lebensverhältnisse und soziale Konflikte im neuen Europa. Frankfurt, 1993. 656–661.

Andorka, Rudolf: Regime transitions in Hungary in the 20th century: the role of national counter-elites. In: Derlien, Hans-Ulrich (ed.) – Szablowski, George J. (ed.): Regime transitions, elites, and bureaucracies in Eastern Europe. Cambridge, Ma., 1993. 358–371.

Andorka Rudolf: Tudományos kutatás és etika. In: Agrár Kutató és Fejlesztő Szakemberek Első Etikai Konferenciája. Gödöllő, 1992. október 5–6. Gödöllő, 1993. 3–9.

Johnson, Paul – Andorka, Rudolf: Ageing and European economic demography. In: Johnson, Paul (ed.) – Zimmermann, Klaus F. (ed.): Labour markets in an ageing. Cambridge, 1993. 26–52.

1992

Andorka Rudolf – Bárdossy György – Hegedüs József – Kolosi Tamás – Kovács Róbert – Lengyel György – Nagy Gyula – Sik Endre – Spéder Zsolt – Szántó János – Tarjányi József – Tóth István György: Jelentés a Magyar Háztartás Panel I. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 1. kutatási jelentés. Budapest, 1992.

Kocsis Károly (szerk.) – Andorka Rudolf (szerk.) – Michelberger Pál (szerk.) – Réthelyi Miklós (szerk.) – Róna-Tas András (szerk.) – Illyés Sándor (szerk.): A magyar felsőoktatás fejlesztése 2000-ig. Összefoglalás. Budapest, 1992. 91 p.

Andorka, Rudolf: Social policy problems of the change of regime. (Budapest papers on democratic transition, 25.) Budapest, 1992. 25 p.

Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1992. Budapest, 1992. 530 p.

Andorka Rudolf: Magyarország az adatok tükrében. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1992. Budapest, 1992. 18–36.

Andorka Rudolf – Tóth István György: A szociális kiadások és a szociálpolitika Magyarországon. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1992. Budapest, 1992. 396–507.

Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 445 p.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Population and family. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 13–29.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Education. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 30–40.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Employment. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 60–66.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: The income of the population. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 67–80.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Consumption. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 81–90.

Andorka, Rudolf – Falussy, Béla – Harcsa István: Time strategies and way of life. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 129–137.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Culture. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 138–141.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Deviant behaviour. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 144–154.

Andorka, Rudolf: Social structure. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.) – Vukovich, György (ed.): Social report. Budapest, 1992. 210–229.

Andorka Rudolf: Megnyitó. In: Mihalik István (szerk.): Szabó Kálmán 70 éves. (Közgazdaságtani (f)irkák, 70.). Budapest, 1992. 9–12.

Andorka, Rudolf: Human resources of the proffessional stratum and the problems of their efficient utilization. In: Blanpied, William A. (ed.): Strategies for support of scientific research. Budapest. 1992. 125–145.

Andorka, Rudolf – Láng, István: Hungarian research fund. Experiences and perspectives. In: Blanpied, William A. (ed.) – Sperlágh, Sándor (ed.): Strategies for support of scientific research. Budapest. 1992. 23–32.

Andorka Rudolf: Megelégedettség öt közép- és kelet-európai országban. In: Fischer András (szerk.) – Levendel Ádám (szerk.): Átépítés alatt. Budapest, 1992. 88–93.

Andorka Rudolf: Társadalmi változások Magyarországon az utolsó években. In: Kurtán Sándor (szerk.) – Sándor Péter (szerk.) – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve, 1992. Budapest, 1992. 242–250.

1991

Szentgáli Tamás – Andorka Rudolf – Hablicsek László – Dányi Dezső – Kamarás Ferenc: Demográfiai átmenet Magyarországon. (A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének történeti demográfiai füzetei, 9.) Budapest, 1991. 232 p.

Andorka Rudolf: Láttuk-e, hogy jön? A társadalomtudomány sikerei és kudarcai a kelet-európai politikai átalakulásban. (Twins konferencia-füzetek, 1.) Budapest, 1991. 92 p.

Andorka Rudolf: A házasulók társadalmi helyzete egymáshoz viszonyítva. In: Utasi Ágnes (szerk.): Társas kapcsolatok. (Műhely, 1.) Budapest, 1991. 20–39.

Andorka Rudolf: A társadalmi szerkezet és rétegződés vizsgálatára használt régi és új modellek. In: Némedi Dénes (szerk.): Közelítések.  Budapest, 1991. 35–52.

Andorka Rudolf: Településszintű családrekonstitúciós vizsgálatok egyes eredményei. In: Szentgáli Tamás et al.: Demográfiai átmenet Magyarországon. Budapest, 1991. 35–41.

Andorka, Rudolf: The social differentiation of some forms of deviant behaviour. In: Kolozsi, Béla (ed.)– Münnich, Iván (ed.): Studies in deviant behaviours in Hungary. (Research review on Hungarian social sciences granted by the government, 1991/1.). Budapest, 1991. 9–24.

Andorka, Rudolf: The importance and the role of the second economy for the Hungarian economy and society. In: Tóth András (ed.) – Gábor László (ed.): Beyond the great transformation. (Research review on Hungarian social sciences granted by the government, 1991/2.) Budapest, 1991. 11–29.

1990

Andorka, Rudolf (ed.) – Hadas Miklós (ed.): Social structure, stratification and mobility in Central and Eastern Europe. Papers presented at the Conference in the Inter-University Centre of Postgraduate Studies, Dubrovnik, April 14–17, 1989. (Sociological working papers) Budapest, [1990?] 302 p.

Andorka, Rudolf: The development of the sociological views on the structure and stratification of the Hungarian society. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Hadas Miklós (ed.): Social structure, stratification and mobility in Central and Eastern Europe. Papers presented at the Conference in the Inter-University Centre of Postgraduate Studies, Dubrovnik, April 14–17, 1989. (Sociological working papers) Budapest, [1990?]. 85–119.

Kulcsár, Rózsa – Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Changes of social mobility in Hungary 1973–1983. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Hadas Miklós (ed.): Social structure, stratification and mobility in Central and Eastern Europe. Papers presented at the Conference in the Inter-University Centre of Postgraduate Studies, Dubrovnik, April 14–17, 1989. (Sociological working papers) Budapest, [1990?]. 231–254.

Andorka Rudolf: A társadalmi problémák szociológiája. Szegénység és társadalmi beilleszkedési zavarok. Budapest, 1990. 152 p.

Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György: Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 629 p.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Népesedés és család. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György: Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 11–39.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Oktatás. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 40–55.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Foglalkoztatás. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 87–96.

Andorka Rudolf – Harcsa István: A lakosság jövedelme. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 97–117.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Fogyasztás. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 118–130.

Andorka Rudolf – Falussy Béla – Harcsa István: Időfelhasználás és életmód. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 192–207.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Művelődés. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 208–214.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Deviáns viselkedés. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 217–220.

Andorka Rudolf: Társadalmi szerkezet. In: Andorka Rudolf (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.) – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1990. Budapest, 1990. 305–331.

Andorka Rudolf: Alkoholizmus. Nemzetközi tendenciák és korlátozási törekvések. In: Kastaly Ildikó (összeáll.) – Zöldi Judit (összeáll.): Szociológiai szöveggyűjtemény. Budapest, 1990. 279–298.

Andorka Rudolf: A magyarországi népesedési helyzet. In: Benkő Ágota (szerk.): Családkongresszus. Budapest, 1990. 203–211.

Andorka Rudolf: A népesedésre vonatkozó újabb szociológiai elméletek. In: Hoóz István (szerk.) – Káposztás Ferenc (szerk.): Népesedési elméletek, újabb irányzatok. Pécs, 1990. 107–114.

1989

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Budapest, 1989. 520 p.

Andorka, Rudolf: Demographic change and economic development in Hungary since the second World War. In: Wenig, Alois (ed.) – Zimmermann, Klaus F. (ed.): Demographic change and economic development. Berlin [etc.], 1989. 183–201.

Andorka, Rudolf: Drinking habits and drinking problems of youth in Hungary. In: Münnich Iván  (ed.) – Kolozsi Béla (ed.): The complex analysis of deviant behaviour in Hungary [Project no. 4.]. Research review on Hungarian social sciences granted by the government, 1989/1. Budapest, 1989. 15–19.

Andorka Rudolf: A társadalom korösszetételének változása és annak szociológiai problémái. In: Mészáros Árpád (szerk.): Család, egészség, szociálpolitika. Tudományos kongresszus. Budapest, 1988. október 7–8. Budapest, 1989. 11–33.

Andorka Rudolf: Társadalmunk mobilitása. In: Magyar Szocialista Munkáspárt Pest Megyei Bizottság – Társadalomtudományi Intézet Budapest Társadalompolitikai Osztály: A mai magyar társadalom szerkezetéről. (Társadalomtudományi közlemények, 19. évf. 2. sz. 1989). Budapest, 1989. 189–195.

Andorka, Rudolf: Poverty in Hungary. In: Tóth, András (ed.) – Gábor, László (ed.): Hungary under the reform. Sociological studies. Research review on Hungarian social sciences granted by the government, 1989/3. 135–147.

Andorka, Rudolf: Drinking habits and drinking problems of youth in Hungary. In: Plenary papers. Budapest, 1989. 45–50.

1988

Andorka Rudolf: A családrekonstrukciós vizsgálat módszerei. (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének történeti demográfiai füzetei, 4.) Budapest, 1988. 73 p.

Andorka Rudolf: A magyarországi népesedési tendenciák gazdasági és társadalmi következményei és a népesedéspolitika lehetőségei. (Szociológiai műhelytanulmányok, 10.) Budapest, 1988. 101 p.

Andorka Rudolf – Gulyás Gyula – Halmai Gábor – Vass László – Pásztor Miklós – Mizsei Kálmán – Sándor Péter – Schmidt Péter – Kovács Sándor – Kolosi Tamás – Hegedűs T. András – Szoboszlai György – Selmeczi József – Hajba Éva – Varsányiné Szabó Mária – Lengyel György – Rév István – Szakács Sándor – Bodai Zsuzsanna – Gyenei Márta – Herédi István – Hrubos Ildikó – Valcsicsák Imre – Vaskovics László A. – Tóthné Ilonszki Gabriella – Kerekes Zsuzsa: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdaság és reform c. jubileumi tudományos ülésszaka. „Politikai rendszer működése és a társadalmi élet” c. szekció előadásainak tézisei. Budapest, 1988. 43 p.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Modernization in Hungary in the long and short run measured by social indicators. (Sociological working papers, 1988/1) Budapest, 1988. 287 p.

Andorka Rudolf – Hoóz István – Monigl István: A népesedéspolitika elvi kérdései történeti megközelítésben és nemzetközi összehasonlításban. A népesedéspolitikai döntéseket alakító tényezők Magyarországon. A második világháború utáni magyar népesedéspolitikákban tükröződő értékek. (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései. Demográfiai tájékoztató füzetek, 4.) Budapest, 1988. 155 p.

Andorka Rudolf – Antal Z. László – Buda Béla – Elekes Zsuzsanna. – Forgács Iván – Gerevich József – Józan Péter – Losonczi Ágnes – Ozsváth Károly: A társadalmi környezet, életmód és az interperszonális kapcsolatok hatása a lakosság egészségi állapotára. (Szociológiai műhelytanulmányok, 11.) Budapest, 1988. 73 p.

Andorka Rudolf: A társadalmi szerkezet és rétegződés, a mobilitás, a városiasodás és az életmód várható változásai Magyarországon 2005-ig. In: Nováky Erzsébet (szerk.): A jövő technológiája és társadalmi összefüggései. Budapest, 1988. 360–371.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Modernizaciâ vengerskogo obsestva v dolgo- i kratkosrocnyh socialnyh pokazatelâh, 1870–1984. (Rabocie materiali po sociologii, 2.) Budapest, 1988. 282 p.

Andorka, Rudolf (red.): Socialnaâ mobilnost i obrazovanie. (Rabocie materiali po sociologii, 1.) Budapest, 1988. 173 p.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István – Kulcsár Rózsa: Izmeneniâ socialnoj mobilnosti. In: Andorka, Rudolf (red.): Socialnaâ mobilnost i obrazovanie. (Rabocie materiali po sociologii, 1.) Budapest, 1988. 119–161.

Andorka Rudolf [et al.]: A társadalmi szerkezet, rétegződés, mobilitás és az életmód várható alakulása 2005-ig. (Szociológiai műhelytanulmányok, 7.) Budapest, 1988. 81 p.

Andorka Rudolf – Nyárády R. Károly – Komlos, John – Kohútová, Maria: Erdély népességének etnikai és vallási tagolódása a magyar államalapítástól a dualizmus koráig. (A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének történeti demográfiai füzetei, 3.) Budapest, 1988. 134 p.

Andorka Rudolf: Nemzetközi tendenciák és korlátozási törekvések. In: Fekete János (szerk.): Van segítség?! Budapest, 1988. 25–42.

Andorka Rudolf: A valóságos társadalmi egyenlőtlenségek és a közvélemény. In: Korreferátumok. Budapest, 1988. 289–306.

Andorka Rudolf: Az alkoholizmus magyarországi kutatása. In: Münnich Iván (szerk.): Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarokról. Budapest, 1988. 11–38.

Andorka Rudolf – Jobst Kázmér: Az alkohol. In: Szollár Lajos (szerk.): Bíztató „...Őrizd meg jól az életed” ... Budapest, 1988. 104–112.

Andorka, Rudolf (red.): Rabocie materiali po sociologii. Universitet ekonomiceskih nauk im. Karla Marksa kafedra sociologii. Budapest, 1988.

1987

Andorka Rudolf: Gyermekszám a fejlett országokban. Budapest, 1987. 372 p.

Andorka Rudolf: A társadalmi rétegződés és mobilitás kutatásai Magyarországon: nyitottság a problémák iránt és hozzájárulás a társadalmi fejlődéshez. In: Szellemi megújulás, Magyarország és a nagyvilág. (Társadalomtudományi közlemények, 17. évf. 4. sz. 1987). Budapest, 1987. 492–499.

Andorka Rudolf: Az alkoholizmus terjedése Magyarországon. In: Bogláryné Mailáth Edina (szerk.): Társadalmi beilleszkedési zavarok és megelőzésük. Mentálhigiénés oktatási segédanyagok és ajánló bibliográfia. (Pszichoterápiás és mentálhigiénés szemléletformáló füzetek, 1.) Budapest, 1987. 125–151. p.

Andorka Rudolf – Harcsa István: A magyar társadalom modernizációja hosszú- és rövidtávon társadalmi jelzőszámokkal mérve, 1870–1984. (Szociológiai műhelytanulmányok, 1.) Budapest, 1987. 268 p.

1986

Andorka Rudolf (ed.) – Bertalan László (ed.): Economy and society in Hungary. (Hungarian sociological studies, 3.) Budapest, 1986. 331 p.

Andorka Rudolf (szerk.): Az ifjúságpolitika tudományos megalapozása középtávú kutatási program. (Információs bulletin / MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 9.) Budapest, 1986. 363 p.

Andorka Rudolf – Harcsa István: A magyar társadalom modernizációja hosszú- és rövidtávon társadalmi jelzőszámokkal mérve, 1870–1984. (Szociológiai műhelytanulmányok, 1.) Budapest, 1986. 268 p.

Andorka Rudolf – Buda Béla – Kolozsi Béla – Pataki Ferenc – Moksony Ferenc – Donga Katalin – Münnich Iván – Vág András – György István: Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. Budapest, 1986. 193 p.

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Pedagógusok számára. Budapest, 1986. 199 p.

Andorka Rudolf: A kulturális normák és értékek szerepe a családok gyermekszámának meghatározásában. In: S. Molnár Edit (szerk.): A népesedési folyamatokat befolyásoló kulturális-tudati tényezők vizsgálatának lehetőségei. A Népességtudományi Kutató Intézet tudományos szemináriuma Budapest, 1985. november 12–13. (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, 29 = 1986/2.) Budapest, 1986. 20–34.

1985

Faragó Tamás – Andorka Rudolf – Dányi Dezső: Házasság, család, háztartás és munkaszervezet. Pilis-Budakörnyék, 1724-1779. (A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének történeti demográfiai füzetei, 2.) Budapest, 1985. 103 p.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Ispolzovanie vremeni v Polskoj Narodnoj Respublike i Vengerskoj Narodnoj Respublike. Budapest, 1985. 123 p.

Andorka Rudolf: A társadalmi szerkezet, mobilitás és életmód összefüggése a kreativitással. In: Ranschburg Ágnes (szerk.) – Fehér József András (szerk.): Kreatív társadalom, szervezet, egyén A „Kreatív társadalom, személyi és társadalmi tényezők kölcsönhatása” című ankétsorozat tanulmánykötete 1985. április 25., május 30., szeptember 5. Budapest, 1985. 7–13.

Andorka Rudolf: A tudományos és technikai fejlődés hatásai a társadalmi szerkezetre, mobilitásra és életmódra. In: Nováky Erzsébet (szerk.): III. Magyar jövőkutatási konferencia előadásai Budapest, 1985. február 12–14. Budapest, 1985. 144–152.

Andorka Rudolf: Még egyszer az értelmi fogyatékosság problémájának okai és kezelése körüli vitához. In: Bánfalvy Csaba et al.: Elméletek és viták. Budapest, 1985. 89–103.

Andorka Rudolf – Harcsa István: A szabadidő és a sporttevékenységek. In: Lengyel Péterné (szerk.): Szabadidősport Konferencia Tata, 1984. X. 22–23. Budapest, 1985. 11–14.

Andorka Rudolf: A népesedési folyamatok Magyarországon. In: Magyarok Világszövetsége Magyar Fórum (közread.): Tanulmányok Magyarországról, magyarokról. Budapest, 1985. 207–238.

1984

Andorka Rudolf: Az életkörülmények hatása az életmódra. In: Szántó Miklós (szerk.): Hogyan élünk? A szocialista életmód ismérvei, feltételei, tendenciái. Budapest, 1984. 113-139.

Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.): Stratification and inequalities. (Hungarian sociological studies, 1.) Budapest, 1984. 314 p.

Andorka Rudolf – Harcsa István – Gyenei Márta: First results of a survey of social stratification. In: Andorka, Rudolf (ed.) – Kolosi, Tamás (ed.): Stratification and inequalities. (Hungarian sociological studies, 1.) Budapest, 1984. 15–50.

Adorka Rudolf: A fiatal korosztályok életmódja. In: Ancsel Éva [et al.]: A magyar ifjúság a nyolcvanas években. Budapest, 1984. 201–223.

Andorka Rudolf – Buda Béla: Egyes deviáns viselkedések okai Magyarországon. In: S. Nagy Katalin (szerk.): A viselkedéskultúráról. Budapest, 1984, 364–392.

Andorka Rudolf: Elements of private welfare production in Hungary (from time budget data). In: Andorka, Rudolf (ed.): Selected papers from the tenth World Congress of Sociology, Mexico 1982. Social indicators research. An international and interdisciplinary journal for quality-of-life measurement, vol. 14. no. 3. Dordrecht [etc.], 1984. 235–239.

Andorka Rudolf: Introduction. In: Andorka, Rudolf (ed.): Selected papers from the tenth World Congress of Sociology, Mexico 1982. Social indicators research. An international and interdisciplinary journal for quality-of-life measurement, vol. 14. no. 3. Dordrecht [etc.], 1984. 227–234.

Andorka Rudolf: A system of social indicators for the CMEA countries and for Hungary. In: Andorka, Rudolf (ed.): Selected papers from the tenth World Congress of Sociology, Mexico 1982. Social indicators research. An international and interdisciplinary journal for quality-of-life measurement, vol. 14. no. 3. Dordrecht [etc.], 1984. 241–261.

Andorka Rudolf (összeáll.): Szöveggyűjtemény a "Társadalomszerkezet" c. tantárgyhoz. Budapest, 1984. 263 p.

Andorka Rudolf (összeáll.): Szöveggyűjtemény a Szociológiai alapismeretek és módszerek c. tárgyhoz. Budapest, 1984. 376 p.

Andorka Rudolf – Zagorski, Krzysztof –Tuma, Nancy Brandon – Meyer, John W.: Comparisons of social mobility in different socio-economic systems. In: Niessen, Manfred (ed.) – Peschar, Jules (ed.) – Kourilsky, Chantal (ed.): International comparative research. Social structures and public institutions in Eastern and Western Europe. Oxford, 1984, 13–41.

Andorka Rudolf – Balázs-Kovács Sándor: A háztartások jellemzőinek és azok változásának vagyoni rétegek szerinti különbségei Sárpilisen, 1792–1804. In: Hofer Tamás (szerk.): Történeti antropológia. Az 1983. április 18-19-én tartott tudományos ülésszak előadásai. Budapest, 1984. 257–280.

Andorka Rudolf: Az életkörülmények és az életmód társadalmi különbségeinek kutatása. In: Csikós Nagy Béla et al.: A gazdaság intenzív fejlődése és a statisztika c. konferencia előadásai. Budapest, 1984. 62–67.

Andorka Rudolf – Harcsa István: Időfelhasználás Lengyelországban és Magyarországon. Budapest, 1984. 78 p.

1983

Andorka Rudolf – Harcsa István – Niemi, Iiris: Időfelhasználás Magyarországon és Finnországban. A finn és a magyar Központi Statisztikai Hivatal által végzett időmérleg vizsgálatok összehasonlítása. Budapest, 1983. 42 p.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István – Niemi, Iiris: Ispolzovanie vremeni v Vengerskoj Narodnoj Respublike i Finlândskoj Respublike. Sopostavlenie obsledovanij budzheta vremeni, provedennyh Centralnym statisticeskim upravleniem VNR i Centralnym statisticeskim buro Finlândii. Budapest, 1983. 50 p.

Andorka Rudolf – Faragó Tamás: Pre-industrial household structure in Hungary. In: Wall, Richard (ed.): Family forms in historic Europe. Cambridge [etc.], 1983, 281–307.

Andorka Rudolf: Az idős emberek életmódja az 1976/77. évi időmérleg vizsgálat alapján. In: Barta Barnabás (szerk.): Az időskorú népesség demográfiai helyzete és problémái. Tudományos konferencia 1982. április 20–21. Budapest, 1983. 93–97.

Andorka Rudolf: A társadalomstatisztika kezdetei Keleti Károly munkásságában. In: Gyulay Ferenc (főszerk.): Keleti Károly emlékszám születésének 150. évfordulója alkalmából. Budapest, 1983. 952–1087.

Andorka Rudolf – Vukovich György: A népesedéspolitika elvi és elméleti kérdései. In: Kulcsár Kálmán (szerk): A népesedés és népesedéspolitika. Tanulmányok. Budapest, 1983. 165–215.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István – Niemi, Iiris: Use of time in Hungary and in Finland. Comparison of results of time budget surveys by the Central Statistical Offices of Finland and Hungary. Helsinki, 1983. 62 p.

1982

Andorka Rudolf: Községi népesség társadalomstatisztikai leírása. In: Vágvölgyi András (szerk.): A falu a mai magyar társadalomban. Budapest, 1982. 179–235.

Andorka Rudolf [et al.] (összeáll.): Szociológiai szöveggyűjtemény. Budapest, 1982. 197 p.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Budapest, 1982. 326 p.

Andorka Rudolf (összeáll.) – Falussy Béla (összeáll.) – Harcsa István (összeáll.): Időmérleg. A magyar társadalom életmódja az 1976/77. évi időmérleg felvétele alapján. Részletes adatok. (Társadalomstatisztikai közlemények). Budapest, 1982. 795 p.

Andorka Rudolf – Harcsa István – Kulcsár Rózsa: A társadalmi mobilitás változásai. In: Halay Tibor (szerk.) – Kolosi Tamás (szerk.): Társadalomszerkezet és rétegződés. Budapest, 1982. 145–180.

Andorka Rudolf – Buda Béla: Elméletek – vizsgálatok – következtetések, a jelenség szociálpszichológiai megközelítése. In: Fekete János (összeáll.): Alkoholizmus. Kórkép vagy korkép? Budapest, 1982. 142–180.

Andorka Rudolf – Csicsman József – Keleti András: Changes in the openness of Hungarian society. In: Cseh-Szombathy László (szerk.): Hungarian sociology today. Budapest, 1982. 141–173.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István – Adamczuk, Lucjan: Comparison of Time Budgets of Hungary, Poland and Finland. (Conference Paper). International Sociological Association, 1982.

Andorka, Rudolf: Social Mobility Life Histories in Hungary. (Conference Paper). International Sociological Association, 1982.

Andorka, Rudolf: The Recommended Social Indicator System of the Socialist Countries of Europe. (Conference Paper). International Sociological Association, 1982.

Andorka, Rudolf – Keleti, András: Log-Linear Analysis of the Changes of Intergenerational Mobility in Hungary. (Conference Paper). International Sociological Association, 1982.

1980

Andorka Rudolf – Falussy Béla: Időmérleg. A 15–69 éves népesség napi időfelhasználása 1976/77. évben. (Társadalomstatisztikai közlemények). Budapest, 1980. 270 p.

Andorka Rudolf: Az életmód kutatása időmérleg vizsgálatok segítségével. In: Szorcsik Sándor et al.: Társadalmi tervezés és társadalomstatisztika. Budapest, 1980. 98–108.

Andorka Rudolf: Deviancia fogalmának meghatározása. In: Miltényi Károly (szerk.) – Münnich Iván (szerk.): Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarok köréből. Budapest, 1980. 13–23.

Andorka Rudolf: Adalékok a társadalmi beilleszkedési zavarok kutatásának módszertanához. In: Miltényi Károly (szerk.) – Münnich Iván (szerk.): Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarok köréből. Budapest, 1980. 157–166.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás és az életmód változásai az 1930-as évek óta. In: Szántó Miklós (szerk.): Tanulmányok az életmódról. Budapest, 1980. 149–182.

1979

Andorka Rudolf: A magyar községek társadalmának átalakulása. (Gyorsuló idő) Budapest, 1979. 165 p.

Andorka Rudolf, – Zagorski, Krzysztof: A társadalmi mobilitás Magyarországon és Lengyelországban. Az 1972. és 1973. évi adatfelvétel összehasonlító elemzése. (Statisztikai időszaki közlemények, 440.). Budapest, 1979. 73 p.

Andorka Rudolf: A társadalomstatisztika oktatása az ELTE Bölcsészettudományi Kar népművelés és szociológia szakos hallgatóinak. In: Horváth Gyula (összeáll.) et al.: A magyar statisztikai felsőoktatás kétszáz éve. Az ünnepi ülés és a tanácskozások előadásai és korreferátumai. Budapest, 1977. október 25–26. Budapest, 1979. 232–236.

Andorka Rudolf – Harcsa István – Kulcsár Rózsa – Matoricz Anna: A társadalmi mobilitás alakulása és összefüggése a társadalom szerkezetével. In: P. Kálmán Katalin (szerk.): Rétegződés, mobilitás, egyenlőtlenség. (Társadalmi struktúránk fejlődése, 2.) Budapest, 1979. 7–84.

1978

Lőrincz Zsuzsa (összeáll.): A madridi követségtől Mauthausenig. Andorka Rudolf naplója. Budapest, 1978. 343 p.

Andorka Rudolf: Determinants of fertility in advanced societies. London, 1978. 431 p.

Andorka Rudolf, – Zagorski, Krzysztof: The social mobility in Hungary and Poland. Comparative analysis of the surveys performed in 1972–1973. Budapest – Warszawa, 153 p.

Andorka Rudolf – Illés János: Changes in intergenerational social mobility. In: Huszár, Tibor (ed.) – Kulcsár Kálmán (ed.) – Szalai Sándor (ed.): Hungarian society and marxist sociology in the nineteenseventies. Budapest, 1978. 195–222.

Andorka Rudolf: Társadalmi jelzőszámok képzése az életmód vizsgálatára. In: Szántó Miklós (szerk.): Életmódkutatás a szocialista országokban. Budapest, 1978. 211–225.

Andorka Rudolf: Az értelmiség társadalom mobilitásának történeti alakulása. In: Huszár Tibor (szerk.): Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások. Szociológiai tanulmányok. Budapest, 1978. 71–95.

Andorka, Rudolf: Age, Cohort and Historical Factors Influencing Inter- and Intragenerational Social Mobility in Hungary. (Conference Paper). International Sociological Association, 1978.

Andorka, Rudolf – Zagorski, Krysztof: Comparison of Social Mobility in Two Socialist Societies: Hungary and Poland. (Conference Paper.) International Sociological Association, 1978.

Andorka, Rudolf: Tendencies of Differentiation and Equalization of Regional Development in Hungary. (Conference Paper.) International Sociological Association, 1978.

Andorka, Rudolf: Long-Term Social Development of Hungary, Measured by Social Indicators. (Conference Paper.) International Sociological Association, 1978.

1977

Andorka, Rudolf: The influence of historical factors on inter- and intragenerational mobility in Hungary, 1939–1973. An attempt to analyze occupational life histories. [Budapest], [1977]. 21 p.

Szczepankski, Jan – Andorka, Rudolf (vál.): A szociológus szemével. Válogatott tanulmányok. Budapest, 1977. 427 p.

Andorka, Rudolf: Social mobility and changes in the way of life since the 1930's. In: Szántó, Miklós (ed.): Hungarian sociological studies. (Corvina books). Budapest, 1977. 145–189.

Andorka, Rudolf – Zagorski, Krzysztof: Socialnoe peremescenie v Vengrii i v Polse. Sopostavitelnyj analiz dannyh za 1972 i 1973 gg. Budapest, 1977. 101. p.

1976

Andorka Rudolf: A születésszám gazdasági és társadalmi tényezői Magyarországon. In: MSZMP Budapesti Bizottság Oktatási Igazgatósága Politikai Gazdaságtan Tanszék (közread.): Cikkgyűjtemény „Az egészségügy gazdasági-társadalmi problémái” című speciális kollégium hallgatói részére. 1976/77. tanév. Budapest, 1976. 3–34.

1975

Andorka Rudolf: Társadalmi jelzőszámok - társadalomstatisztikai rendszerek. Szakirodalmi tájékoztató. (Statisztikai módszerek – témadokumentáció, 7.) Budapest, 1975. 126 p.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás kutatása. In: Kulcsár Kálmán (szerk.): A szociológia ágazatai. Budapest, 1975. 95–113.

1974

Andorka Rudolf (vál.) – Buda Béla (vál.) – Cseh-Szombathy László (vál.): A deviáns viselkedés szociológiája. Budapest, 1974. 530 p.

1973

Andorka Rudolf: Társadalomstatisztika. I. évfolyam népművelés szakos hallgatók részére. Budapest, 1973. 151 p.

1972

Andorka Rudolf – Buda Béla – Cseh-Szombathy László – Hegedüs Imre – Kiss Judit, G. –Simon Györgyi: Az alkoholizmus kifejlődésének tényezői. (Statisztikai időszaki közlemények, 245.) Budapest, 1972. 202 p.

Andorka Rudolf – Babarczy Lászlóné – Cseh-Szombathy László – Ghyczy Béla – Lakatos András: Az öregek helyzete és problémái. (Statisztikai időszaki közlemények, 249.) Budapest, 1972. 312 p.

1970

Andorka Rudolf: Mikro modellek. Budapest, 1970. 328 p.

Andorka, Rudolf: Social mobility and its demographic effects. II. In Hungary. Budapest, 1970. 84 p.

Andorka, Rudolf: Socialnaâ restratifikaciâ i ee demograficeskie vliâniâ V Vengrii. (Soobseniâ issledovatelskogo instituta po demográfii CSU i Demograficeskoj komissii, VAN 30). Budapest, 1970. 112 p.

Andorka, Rudolf – Buda, Béla – Hegedűs , Imre – Kiss, Judith G.: The Influence of Social Change on the Frequency of Certain Forms of Deviant Behavior. (Conference Paper.) International Sociological Association, 1970.

1968

Andorka Rudolf – Cseh-Szombathy László – Vukovich György: Alkoholizmus. (A Népességtudományi Kutató Intézet közleményei, 24.) Budapest, 1968. 169 p.

Andorka, Rudolf – Cseh-Szombathy, László – Vukovich, György: Alkogolizm. (Publikacii Demograficeskogo naucno-issledovatelskogo instituta pri Centralnom statisticeskom upravlenii, 24.) Budapest, 1968. 40 p.

Andorka, Rudolf – Cseh-Szombathy, László – Vukovich, György: Alcoholism. (Publications of the Demographic Research Institute of the Central Statistical Office and of the Committee for Demography of the Hungarian Academy of Sciences, 24.) Budapest, 1968. 40 p.

1967

Andorka Rudolf: Iskolai végzettség és szakképzettség. (A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Csoport közleményei, 16.) Budapest, 1967. 105 p.

Andorka Rudolf – Dányi Dezső – Martos Béla: Dinamikus népgazdasági modellek. Budapest, 1967. 410 p.

1965

Cseh-Szombathy László – Andorka Rudolf: A budapesti nyugdíjasok helyzete és problémái. (A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Csoportjának és a Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottságának kiadványai, 6.) Budapest, 1965. 65 p.

Cseh-Szombathy László – Andorka Rudolf: Situation and problems of the pensioners of Budapest. (Publications of the Research Group for Population Studies of the Central Statistical Office and of the Hungarian Academy of Sciences,6.) Budapest, 1965. 16 p.

 

        Folyóiratcikkek, riportok

2001

Andorka, Rudolf – Kolosi, Tamás – Rose, Richard – Vukovich, György: A society transformed. Hungary in time-space perspective. Slavonic and East European Review, vol. 79 (2001) no. 4. 789–791.

2000

Andorka, Rudolf – Kolosi, Tamás – Rose, Richard – Vukovich, György: A society transformed: Hungary in time-space perspective. Europe-Asia Studies, vol. 52 (2000) no. 6. 1168–1169.

Andorka, Rudolf – Kolosi, Tamás – Rose, Richard – Vukovich, György: A society transformed: Hungary in time-space perspective. Slavic Review, vol. 59 (2000) no. 2. 441–442.

Andorka, Rudolf – Kolosi, Tamás – Rose, Richard – Vukovich, György: A society transformed. Hungary in time-space perspective. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, vol. 52 (2000) no. 2. 367–369.

1998

Andorka Rudolf: A nemzetközi társadalomtudományos együttműködés előnyei. Replika, 33–34. (1998) 49–52.

Bertaux, Daniel – Thompson, Paul – Andorka, Rudolf – Bertaux-Wiame, Iabelle– Contini, Giovanni – Elliott, Brian – Savage, Mike – Vincent, David: Pathways to social class: a qualitative approach to social mobility. Social Forces, vol. 76. (1998) no. 4. 1549–1550.

1997

Andorka Rudolf: Changes in social mobility between 1973 and 1992. Statisztikai Szemle, 75. évf. (1997) okt. különszám, 46–64.

Andorka Rudolf: Család és népesedés. Objektív adottságok és a politika lehetőségei. Valóság, 40. évf. (1997) 7. sz. 15–36.

Andorka Rudolf: Szociológia – a szegények oldalán álló tudomány. Credo, 3. évf. (1997) 1–2. sz. 49–53.

Andorka Rudolf: A szociális piacgazdaság és a magyarországi társadalomtudományok. Európai Utas, 8. évf. (1997) 2. sz. 12–14.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom változásai. 1989–1996. Ezredforduló, (1997) 2. sz. 8–12.

Andorka, Rudolf: Changes in social mobility between 1973 and 1992. Hungarian Statistical Review, (1997) 46–64.

Andorka Rudolf: Szeretet és szolidaritás. Szalai Erzsébet „Narcissus megkísértése” c. cikkéhez. Kritika, (1997) 4. sz. 11–12.

Andorka Rudolf: Értékek – szeretet – szociálpolitika. Lelkipásztor, 72. évf. (1997) 2. sz. 47–49.

Andorka Rudolf: Hit és politika. Lelkipásztor, 72. évf. (1997) 6. sz. 205–206.

Andorka Rudolf: Anómia és elidegenedési válság. Magyar Napló, 9. évf. (1997) 7–8. sz. 55–57.

Andorka, Rudolf – Lehman, Hedvig: Political consequences of the transition. Society and Economy in Central and Eastern Europe, vol. 19. (1997) no. 4. 7–45.

Andorka Rudolf: Hogyan láttam a 20. századot? Andorka Rudolf szociológusprofesszorral beszélget Tóbiás Áron. Társadalmi Szemle, 52. évf. (1997) 8–9. sz. 66–70.

Andorka Rudolf: Modernizáció – értékek, erkölcs, szolidaritás. Vigilia, 62. évf. (1997) 10. sz. 722–727.

Andorka Rudolf – Ferge Zsuzsa – Tóth István György: Valóban Magyarországon a legkisebbek az egyenlőtlenségek? Közgazdasági Szemle, 44. évf. (1997) 2. sz. 89–112.

1996

Andorka Rudolf: Adatfelvételre van szükség. Magyar Tudomány, 41. évf. (1996) 2. sz. 126–128.

Andorka Rudolf: „Az eredmények azt mutatják, hogy a születéskorlátozás már 1790 körül megjelent Magyarországon.” Beszélgetés Andorka Rudolf szociológussal. Riporter: Pozsgai Péter. Aetas, 4. évf. (1996) 111–120.

Andorka Rudolf: Háztartási rendszerek és az idős emberek élete a 18–19. századi magyarországi falvakban. Aetas, 4. évf. (1996) 128–156.

Andorka Rudolf: Felzárkózás a fejlett társadalmakhoz vagy tartós elmaradottság? Mit tehetnek a magyarországi evangélikusok? Credo, 2. évf. (1996) 1–2. sz. 72–77.

Andorka Rudolf: Magyarország a legújabb társadalomtudományi kutatások tükrében. Élet és Tudomány, 51. évf. (1996) 51–52. sz. 1676–1679.

Andorka Rudolf: Milyen a magyar társadalom? Beszélgetés Andorka Rudolf akadémikussal. Riporter:]Németh Ferenc. Élet és tudomány, 51. évf. (1996) 16. sz. 497–499.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt: A szegénység Magyarországon. 1992–1995. Esély, (1996) 4. sz. 25–52.

Andorka Rudolf: Ha minden ember megteszi. Riporter: Vathy Zsuzsa. Európai Utas, 6. évf. (1996) 2. sz. 51–53, 56–57.

Andorka, Rudolf: Heading toward modernization? The Hungarian Quarterly, vol. 37. (1996) no. 143. 90–98.

Andorka Rudolf: Politikai rendszerváltás és a társadalom modernizációja. Jogállam, (1996) 1–2. sz. 55–80.

Andorka Rudolf: A magyarországi gazdasági helyzet és annak társadalmi hatásai. Lelkipásztor, 71. évf. (1996). 2. sz. 65–67.

Andorka Rudolf: Szükséges és lehetséges-e az erkölcsi konszenzus és a közösségi szolidaritás a modern társadalomban? A liberális és a kommunitárius társadalomfilozófusok párbeszéde. Lelkipásztor, 71. évf. (1996). 4. sz. 147–149.

Andorka Rudolf: Átalakulás és válságjelenségek. A magyar társadalomról. Riporter: Lukácsy András. Magyar Hírlap, 29. évf. (1996) 76. sz. 11.

Andorka Rudolf: A polgári középrétegek. Magyar Nemzet, 59. évf. (1996) 39. sz. 10.

Andorka Rudolf: A társadalom modernizációja politikai rendszerváltozás után. Magyar Nemzet, 59. évf. (1996) 21. sz.16.

Andorka Rudolf: Az állam kötelessége a közjó előmozdítása. A családok helyzete, jövője és a népesedéspolitika lehetőségei. Magyar Nemzet, 59. évf. (1996) 233. sz. 14.

Andorka Rudolf: Az állam szerepe a közjólét megteremtésében. Magyar Nemzet, 59. évf. (1996) 151. sz. 14.

Andorka Rudolf: Nem csökkenhetnek tovább az oktatási kiadások! Magyar Nemzet, 59. évf. (1996) 104. sz. 16.

Andorka Rudolf: Önérdek vagy erkölcs? Individuum vagy közösség? A liberális és a kommunitárius társadalomfilozófusok vitája. 1–2. Magyar Szemle, 5. évf. (1996) 4–5. sz. 341–348, 453–463.

Andorka Rudolf: Politikai rendszerváltozás és a társadalom modernizációja. Magyar Szemle, 5. évf. (1996) 2. sz. 121–128.

Andorka Rudolf: A magyarországi társadalmi átalakulás a nemzetközi integráció szempontjából. Magyar Tudomány, 41. évf. (1996) 11. sz. 1303–1314.

Andorka Rudolf: A gyermekek szegénysége. A legfiatalabb magyarországi nemzedékek növekvő hátrányáról. Népszabadság, 54. évf. (1996) 292. sz. 17, 21.

Andorka Rudolf: Kis pénz, nagy tudomány? Riporter: Palugyai István. Népszabadság, 54. évf. (1996) 35. sz. 19.

Andorka Rudolf: Szegénység Magyarországon. Népszabadság, 54. évf. (1996) 110. sz. 21.

Andorka, Rudolf: The uses of international cooperation in the social sciences. Replika, (1996) [ksz]. 125–128.

Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései – rendszerátalakulás Magyarországon. Századvég, (1996) 1. sz. 5–18.

Andorka Rudolf: A társadalmi egyenlőtlenségek növekedése a rendszerváltás óta. Szociológiai Szemle, (1996) 1. sz. 3–26.

Andorka Rudolf: Szerepkínálat értelmiségieknek. A politikusi és a tudományos gondolkodásmód összeegyeztethetetlen. Új Magyarország, 6. évf. (1996) 12. sz. 9.

Andorka Rudolf: Új elméleti orientációk a világ szociológiájában. Valóság, 39. évf. (1996) 2. sz. 1–12.

Andorka Rudolf: A mai jóléti politika hazánkban. Vigilia, 61. évf. (1996) 2. sz. 111–114.

Andorka Rudolf: A községi és paraszti társadalom hátrányos helyzete (Erdei Ferenc kérdésfeltevéseinek aktualitása). Gazdálkodás, 40. évf. (1996.) 1. sz. 3–15.

Andorka Rudolf: Gazdasági, társadalmi változások és problémák a mai magyar falvakban. A falu, 11. évf. (1996) 4. sz. 7–17.

1995

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt: Armut in der Transformation – das Beispiel Ungarn. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 64. évf. (1995) 4. sz. 656–664.

Andorka Rudolf: Az egyházak kommunikációjának problémái a mai Magyarországon. Confessio, 19. évf. (1995) 4. sz. 11–19.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom szerkezete, rétegződése és mobilitása az 1930-as évektől napjainkig. Debreceni Szemle, 3. évf. (1995) 1. sz. 7–23.

Andorka Rudolf: Aki szegény, nem a legszegényebb. Életszínvonal: lecsúszás vagy lenn maradás. Riporter: Mézes Flórián. HVG, 17. évf. (1995) 3. sz. 58–60.

Andorka Rudolf: Értékek a szociálpolitikában. Lelkipásztor, 70. évf. (1995) 10. sz. 361–363.

Andorka Rudolf: Az érték- és erkölcsválság rendszereket dönthet meg. A társadalom betegségeiről. Riporter: Szikora Katalin. Magyar Hírlap, 28. évf. (1995) 102. sz. 10.

Andorka Rudolf: A jóléti ellátás rossz híréhez. Magyar Nemzet, 58. évf. (1995) 77. sz. 17.

Andorka Rudolf: A taxisblokád volt a díszelőadás. A populizmus – lényege, veszélyei, okai. Magyar Nemzet, 58. évf. (1995) 65. sz. 16.

Andorka Rudolf: Felemás polgárosodás. Riporter: Javorniczky István. Magyar Nemzet, 58. évf. (1995) 230. sz. 13.

Andorka Rudolf: Ki kíváncsi a kutatókra? A szociológia elveszett tekintélye. Riporter: Javorniczky István. Magyar Nemzet, 58. évf. (1995) 16. sz. 9.

Andorka Rudolf: Nehéz a vadász dolga. Andorka Rudolf szerint sok szociológus kalandvágyból marad. Riporter: Pogonyi Lajos. Népszabadság, 53. évf. (1995) 207. sz. 14.

Andorka Rudolf: Politikai rendszerváltozás és a társadalom modernizációja. Protestáns Szemle, 4. évf. (1995) 2. sz. 126–150.

Andorka, Rudolf: Hungarian society: heritage of the past, problems of the transition and possible future development up to 2005. Society and Economy in Central and Eastern Europe, vol. 17. (1995) no. 1. 7–74.

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai 1973-tól 1992-ig. Statisztikai Szemle, 73. évf. (1995) 2. sz. 101–120.

Andorka Rudolf: Visszaemlékezés Csizmadia Ernő személyére és egyetemi vezetői tevékenységére. Társadalom és Gazdaság Közép- és Kelet-Európában, 17. évf. (1995) 3. sz. 11–14.

Andorka Rudolf: Kihívás előtt a mai magyar társadalomtudományok. Riporter: Kő András. Új Magyarország, 5. évf. (1995) 34. sz. 1, 9.

Andorka Rudolf: Tandíj és esélyegyenlőtlenség. . Új Magyarország, 5. évf. (1995) 88. sz. 9.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom: a múlt öröksége, a rendszerváltozás problémái és a lehetséges jövőbeli fejlődés 2005-ig. 2. Valóság, 38. évf. (1995) 3. sz. 37–54.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom: a múlt öröksége, a rendszerváltozás problémái és a lehetséges jövőbeli fejlődés 2005-ig. 1. Valóság, 38. évf. (1995) 2. sz. 60–91.

Andorka Rudolf – Kondratas, Anna – Tóth István György: A jóléti rendszer jellemzői és reformjának lehetőségei. Közgazdasági Szemle, 42. évf. (1995) 1. sz. 1–29.

Andorka Rudolf - Bora Gyula: Teleki Pál emléktábla-avatás a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Földrajzi Közlemények, 119. (43.) köt. (1995) 1. sz. 72–73.

Andorka, Rudolf: Recent Changes in Social Structure, Human Relations and Values in Hungary. Social Compass, vol. 42. (1995) no. 1. 9–16.

Andorka, Rudolf – Headey, Bruce – Krause, Peter: Economic and Political Imperatives in System Transformation: Hungary and East Germany 1990–1994. Review of Sociology, Special Issue (1995), 1-26.

1994

Andorka Rudolf: Anciennes et nouvelles inégalités sociales en Hongrie. Revue D'etudes Comparatives Est-Ouest, vol. 25. (1994) no. 4. 111–129.

Andorka Rudolf: Az érték és az erkölcs szerepe a gazdaságban és a társadalomban. Egyház és Világ, 5. évf. (1994) 4. sz. 11–14.

Andorka Rudolf: A Világbank és a magyar tudomány. Élet és Tudomány, 49. évf. (1994) 27. sz. 838–839.

Andorka Rudolf: Társadalmi szerkezet és rétegződés. (1989–1993.) Infó-társadalomtudomány, (1994) 28. sz.(7–14.

Andorka Rudolf: Az érték és az erkölcs szerepe a gazdaságban és a társadalomban. Lelkipásztor, 69. évf. (1994) 5. sz. 183–187.

Andorka Rudolf: Mit vár egy evangélikus értelmiségi a prédikációtól? Lelkipásztor, 69. évf. (1994) 10. sz. 349–351.

Andorka Rudolf: Szabadság – nemzeti közösség – társadalmi igazságosság – kereszténység. A fő értékek kérdései. Lelkipásztor, 69. évf. (1994) 2. sz. 64-66.

Andorka Rudolf: Szegénység – keresztény nézőpontból. Lelkipásztor, 69. évf. (1994) 11. sz. 404–406.

Andorka Rudolf: Az európai lét magyar módja. Szombati MH-extra, Andorka Rudolffal, a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem rektorával. Riporter: Pintér Dezső. Magyar Hírlap, 27. évf. (1994) 123. sz. 11.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom 2005-ben. Magyar Nemzet, 57. évf. (1994) 98. sz. 11.

Andorka Rudolf: A népek kölcsönös megértése. Vitatott határok – változó szolidaritások. Magyar Nemzet, 57. évf. (1994) 193. sz. 14.

Andorka Rudolf: A társadalmi helyzet politikai hatásai. Veszélyeztetik-e a gazdasági nehézségek a demokráciát? Magyar Nemzet, 57. évf. (1994) 30. sz. 17.

Andorka Rudolf: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Teljes elitváltásról nem lehet beszélni. Riporter: Rosdy Tamás. Magyar Nemzet, 57. évf. (1994) 208. sz. 11.

Andorka Rudolf: Ki hallja meg egy szegény kisgyermek panaszait? Szociológusszemmel a tényekről és a tévhitekről. Riporter: Meszleny László. Magyar Nemzet, 57. évf. (1994) 136. sz. 7.

Andorka Rudolf: Társadalom értékválságban. Andorka Rudolf bizonytalanságainkról, a gazdasági morálról és a gyerekek szegénységéről. Riporter: Varga Zsuzsa. Magyar Nemzet, 57. évf. (1994) 12. sz. 11.

Andorka Rudolf: Igazságosan és szigorúan. Az Országos Tudományos Kutatási Alapról. Riporter: Bencze Gyula. Új Magyarország, 4. évf. (1994) 100. sz. 16.

Andorka Rudolf: Kereszténydemokrácia és liberalizmus. Egymásnak élesen ellentétes vagy rokon eszmerendszerek? Új Magyarország, 4. évf. (1994) 50. sz. 13.

Andorka Rudolf: A Magyarországi Evangélikus Egyház és az evangélikusok helyzete és problémái 1941-től. Valóság, 37. évf. (1994) 5. sz. 32–45.

Andorka Rudolf: Értelmiség szerepzavarban. Riporter: Javorniczky István. Világosság, 35. évf. (1994) 10. sz. 70–77.

Reuss András – Andorka Rudolf: A Zsinati Elnökség válasza a Memorandumra. Keresztyén Igazság, (1994) 24. sz. 29–31.

Andorka Rudolf: Változások és állandóságok a magyar társadalomban a rendszerváltás óta. Magyar Szemle, 3. évf. (1994) 10. sz. 1011–1024.

Andorka, Rudolf: Hungary: disenchantment after transition. World Today, vol. 50. (1994) no. 12. 233–237.

Andorka, Rudolf: The Historical Demography of a Proper Hungarian Village: Atany in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Journal of Family History, vol. 19. (1994) no. 4. 311–331.

Andorka, Rudolf: Ungarn – der nächste Anlauf zur Modernisierung. Berliner Journal für Soziologie, vol. 4. (1994) no. 4. 501–512.

Andorka, Rudolf: Népesedési problémák – világméretekben, Európában és Magyarországon. Magyar Tudomány, 39. évf.. (1994) 8. sz. 944–958.

Andorka, Rudolf: State Income Insurance and Low Income Households. An Institutional and Empirical Comparison of the USA, Great Britain, and the Federal Republic of Germany. Soziologische Revue, vol. 17. (1994) no. 1. 63–65.

Andorka, Rudolf: Social Changes and Social Problems in Hungary since the 1930s. Economic, Social and Political Causes of the Collapse of the Socialist System. Comparative Social Research, vol. 14. (1994) 49–96.

1993

Andorka Rudolf: Alkoholizmus és alkoholpolitika. Zárt Kör, 1. évf. (1993) 2. sz. 103–112.

Andorka Rudolf: Cultural norms and values - the role of the intellectuals in the creation of a new democratic culture in Hungary. Aula, 15. évf. (1993) 5. sz. 3–17.

Andorka Rudolf: A jelenlegi demográfiai viszonyok hatásai a szociálpolitikára a magyarországi átalakulási folyamat tükrében. Demográfia, 36. évf. (1993) 2–3. sz. 162–171.

Andorka Rudolf: Vallás és politika – egyház és állam. Diakónia, 15. évf. (1993) 3. sz. 31–36.

Andorka Rudolf: „A gazdasági fellendülés közel van.” Beszélgetés a Közgazdaság-tudományi Egyetem rektorával. Riporter: Bognár Dániel. Heti Magyarország, 30. évf. (1993) 42. sz. 4–5.

Andorka Rudolf: A középen állók gyengülnek. Riporter: Montskó Éva, Adonyi Sztancs János. Köztársaság, 2. évf. (1993) 6. sz. 52–57.

Andorka Rudolf: Értelmiség és vallás. Lelkipásztor, 68. évf. (1993) 6. sz. 227–229.

Andorka Rudolf: Mit tanítunk ma a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen Lelkipásztor, 68. évf. (1993) 3. sz. 106–107.

Andorka Rudolf: Szabadság és/vagy rend a mai magyar társadalomban az autoritárius rendszerből a demokratikusba történt átmenet után. Lelkipásztor, 68. évf. (1993) 10. sz. 358–359.

Andorka Rudolf: Túljuthatunk a rendszerváltás nehezén. Andorka Rudolf a társadalmi viszonyokról. Riporter: Varga A. István. Magyar Hírlap, 26. évf. (1993) 8. sz. 9.

Andorka Rudolf: A felsőoktatás jövőjének kulcskérdései. Sürgetve a törvényt. Magyar Nemzet, 56. évf. (1993) 109. sz. 6.

Andorka Rudolf: A szegénység táplálja a politikai szélsőségeket. Andorka Rudolf arról, hogy luxus-e támogatni a létminimum alatt élőket, és ha nem az, honnan lehet rá pénzt szerezni. Riporter: Bethlenfalvy Gábor. Magyar Nemzet, 56. évf. (1993) 206. sz. 7.

Andorka Rudolf: Kik ma a szegények Magyarországon? Magyar Nemzet, 56. évf. (1993) 100. sz. 17.

Andorka Rudolf: Veszélybe kerülhetnek a kutatások. OTKA – a költségvetés függvényében. Magyar Nemzet, 56. évf. (1993) 279. sz. 8.

Andorka Rudolf: Az OTKA pénzét tudósok osztják. Riporter: Ötvös Zoltán. Népszabadság, 51. évf. (1993) 100. sz. 33.

Andorka Rudolf: Gazdaság és társadalom dogmák nélkül. Népszabadság, 51. évf. (1993) 112. sz. 17, 19.

Andorka Rudolf: A magyar társadalom szerkezetének fejlődése és az oktatás. Új Pedagógiai Szemle, 43. évf. (1993) 12. sz. 57–63.

Andorka, Rudolf: The Socialist System and Its Collapse in Hungary. An Interpretation in Terms of Modernisation Theory. International Sociology, vol. 8. (1993) no. 3. 317–337.

Andorka, Rudolf: Regime transitions in Hungary in the 20th century – the role of national counter-elites. Governance, vol. 6. (1993) no. 3. 358.

Andorka, Rudolf. Hungary – counting the cost of social change. World Today, vol. 49. (1993) no. 4. 77.

Andorka, Rudolf: Institutional changes and intellectual trends in some Hungarian social sciences. East European Politics and Societies, vol. 7. (1993) no. 1. 74–108.

1992

Andorka Rudolf: Átmenet a polgárok Közép-Európájába. Magyar Felsőoktatás, 2. évf. (1992) 9. sz. 10.

Andorka, Rudolf: Homo socio-oeconomicus. Aula, 14. évf. (1992) 1. sz. 5–23.

Andorka Rudolf: Az emberi kapcsolatok és az értékek válsága a mai Magyarországon. Confessio, 16. évf. (1992) 4. sz. 6–13.

Andorka Rudolf: A művi abortusz – a demográfia nézőpontjából. Diakónia, 14. évf. (1992) 3. sz. 50–52.

Andorka Rudolf: 1992 közgazdasági Nobel-díjasa: Gary S. Becker. Élet és Tudomány, 47. évf. (1992) 49. sz. 1539–1540.

Andorka Rudolf: A szegénység a demokráciát veszélyezteti. Van-e szociális kiút? Figyelő, 36. évf. (1992) 40. sz. 6.

Andorka Rudolf: Tudományos kutatás és etika. Lelkipásztor, 67. évf. (1992) 11. sz. 379–381.

Andorka Rudolf: A „gyenge szolidaritás” is hiányzik. A társadalmi értékrendszerről. Riporter: Harangozó István. Magyar Hírlap, 25. évf. (1992) 233. sz. [mell]. IV.

Andorka Rudolf: Társadalmi változások és társadalmi problémák. 1940–1990. Statisztikai Szemle, 70. évf. (1992) 4–5. sz. 301–324.

Andorka Rudolf: A rendszerváltozás szociálpolitikai problémái. Valóság, 35. évf. (1992) 7. sz. 25–33.

Andorka Rudolf – Gilyén Elemérné: Másfél év után. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 39. évf. (1992) 11–12. sz. 511–512.

Andorka, Rudolf (ed.) – Urzua, Raul (ed.): The utilisation of demographic knowledge in policy formulation and planning. (Review: Mercer, Charles: Liège: International Union for the Scientific Study of Population, 1991). Population Studies [London], vol. 46. (1992) no. 3. 541–543.

Andorka, Rudolf: Demokratischer Umbruch in Osteuropa. (Book Review: Deppe, Rainer [ed.]: Demokratischer Umbruch in Osteuropa, 1991.) Soziologische Revue, vol. 15. (1992) no. 4. 382–384.

Andorka, Rudolf: Betrachtungen uber die Revolution in Europa. (Book Review: Dahrendorf, Ralf: Betrachtungen uber die Revolution in Europa, 1990). Soziologische Revue, vol. 15. no. 3. 261–262.

Schenk, Karl-Ernst – Andorka, Rudolf – Frey, Bruno S.: The economic policy framework in transition – resistance to and strategy for change in Eastern Europe. Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 148. (1992) no. 1. 103–122.

1991

Andorka Rudolf: Piac és/vagy erkölcs? A közgazdaságtan és a szociológia emberképe és társadalomképe. Diakónia, 13. évf. (1991) 2. sz. 7–13.

Andorka Rudolf: Egy „igazi” magyar falu, Átány népesedésének története a XVIII.–XIX. században. Ethnographia, 102. évf. (1991) 1–2. sz. 120–146.

Andorka Rudolf: A magyarországi és finnországi hosszú távú társadalmi fejlődés a társadalmi jelzőszámok idősorai alapján. Szociológiai Szemle, (1991) 35–58.

Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem. Köz-politika, 2. évf. (2001) 9. sz. 36–

Andorka Rudolf: Benyomások a madridi szociológiai világkongresszusról. Replika, 2. évf. (1991) 2–3. sz. 158–162.

Andorka Rudolf: A magyarországi társadalmi mobilitás kutatások problémái. Válasz Örkény Antalnak. Replika, 2. évf. (1991) 1. sz. 25–33.

Andorka, Rudolf: Hungarian sociology in the face of the political, economic and social transition. International Sociology, vol. 6. (1991) no. 4. 465–470.

1990

Andorka Rudolf: Adalékok az alkoholizmus és az öngyilkosság társadalmi rétegek közötti különbségeinek kérdéséhez. Alkohológia, 1990. 1. 32–39.

Andorka Rudolf: Dr. Hegedűs Miklós négyrészes cikkének margójára, amely a Magyar Fórum 1990. évi 15-18. számaiban jelent meg. Közgazdász, 33. 1990. máj. 23. [3.]

Andorka Rudolf: Hozzászólás a struktúra- és rétegződéskutatások vitájához a Replikában. Replika, 1. évf. (1990) 2. sz. 11–17.

Andorka Rudolf: 1988 utózöngéi – mit kell meghallani 1990-ben. Közgazdasági Szemle, 37. évf. (1990) 10. sz. 1194–1210.

Andorka, Rudolf (ed.) – Harcsa, István (ed.): Introduction. Social Indicators Research, vol. 23. (1990) no. 1–2. 1.

Andorka, Rudolf (ed.) – Harcsa, István (ed.): Part I. The successes and failures of the period of modernization efforts. Social Indicators Research, vol. 23. (1990) no. 1–2. 9.

Andorka, Rudolf (ed.) – Harcsa, István (ed.): Part II. The long-term and short-term tendencies of the modernization of Hungarian society. Social Indicators Research, vol. 23. (1990) no. 1–2. 37.

Andorka, Rudolf (ed.) – Harcsa, István (ed.): Part III. Definitions and methods of calculation of socal indicators. Social Indicators Research, vol. 23. (1990) no. 1–2. 135.

Andorka, Rudolf (ed.) – Harcsa, István (ed.): Part IV. The time series of the social indicators. Social Indicators Research, vol. 23. (1990) no. 1–2. 153.

Andorka, Rudolf: Erdei Ferenc: Selected Writings (Tibor Huszar's edition, Pal Felix's & Sandor Eszenyi's Tr). (Book Review). Contemporary Sociology, vol. 19. (1990) no. 3. 360–362.

Andorka, Rudolf: Die Nutzbarkeit des Schichtkonzepts für die Untersuchung der heutigen ungarischen Gesellschaft. Soziale Welt, vol. 7. (1990) 271–294.

Simkus, Albert – Andorka, Rudolf – Jackson, John – Yip, Kam-bor – Treiman, Donald J.: Changes in Social Mobility in Two Societies in the Crux of Transition. A Hungarian-Irish Comparison, 1943–1973. Research in Social Stratification and Mobility, vol. 9. (1990) 33–78.

Andorka, Rudolf: Társadalompolitikai válaszok a népességszám csökkenésére a 21. évszázadban – pronatalista népesedéspolitika, bevándorlási politika, a foglalkoztatottság növelése vagy más alternatívák? Demográfia, 33. évf. 1–2. sz. 7–23.

Andorka, Rudolf: The Usefulness of the Stratum Concept for Investigating Hungarian Society Today. Soziale Welt, (1990) 271–294.

Andorka, Rudolf – Harcsa, Istvan: Introduction. Social Indicators Research, vol. 23. (1990) no. 1, 1.

1989

Andorka, Rudolf: Cross-Cultural and International Comparative Research of Social Mobility. BMS, Bulletin de Methodologie Sociologique, (1989) no. 24. 12–19.

1988

Andorka Rudolf: Economic difficulties, economic reform, social effects and preconditions. Acta oeconomica, vol. 39. (1988) no. 3–4. 291–302.

Andorka, Rudolf. Social Mobility and Prestige. (Book Review: Harcsa, István, Társadalmi mobilitás és presztízs, 1986). Contemporary Sociology, vol. 17. (1988) no. 3. 300–301.

Andorka, Rudolf. Theories and Hypotheses. (Book Review: Elméletek es hipotézisek, 1982). European Sociological Review, vol. 4. (1988) no. 1. 86–88.

Andorka Rudolf. A magyarországi társadalmi mobilitás nemzetközi összehasonlítása: a férfiak nemzedékek közötti társadalmi mobilitása. Szociológia, (1988) 3. sz. 221–240.

1987

Andorka Rudolf: Changes in the number of the gypsy population. The New Hungarian Quarterly, vol. 28. (1987) no. 108. 131–132.

Andorka, Rudolf: A. O. Hirschman: Shifting involvements. Private interest and public action. Társadalomkutatás, (1987) 1. sz. 92–93.

Andorka, Rudolf: The Anatomy of Defenselessness in the Hungarian Health Service. (Book Review: Losonczi, Ágnes, A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben, 1986). European Sociological Review, vol. 3. (1987) no. 3. 263–264.

Andorka, Rudolf. Changing Reality 1984. Studies on Urbanization. (Book Review Egyed, Peter (ed.): Változó valóság 1984. Városkutatás, 1984.) European Sociological Review, vol. 3. (1987) no. 1. 92–94.

Andorka, Rudolf: Time Budgets and Their Uses. Annual Review of Sociology, 1987. no. 13. 149–164.

1986

Andorka Rudolf – Harcsa István – Adamczuk, Lucjan – Liris Niemi: A társadalmi modernizáció különbségeinek összefüggése az életmóddal Magyarországon, Lengyelországban és Finnországban. Társadalomkutatás, (1986) 1. sz. 5–22.

Andorka Rudolf: Andrew C. Janos: The Politics of Backwardness in Hungary: Társadalomkutatás, (1986) 2. sz. 127–128.

Andorka, Rudolf: Part of review symposium –The Decline of Fertility in Europe (see abstract of review in SA 35:5) (Book Review). Population and Development Review, vol. 12. (1986) no. 2. 329–334.

Andorka, Rudolf – Balazs-Kovacs, Sandor: The Social Demography of Hungarian Villages in the Eighteenth and Nineteenth Centuries (with Special Attention to Sarpilis, 1792–1804). Journal of Family History, vol. 11. (1986) no. 2. 169–192.

Andorka, Rudolf – Laki, Mihály – Zachar, Zsófia: The challenge of modernisation. New Hungarian Quarterly, vol. 27. (1986) no. 102. 6–25.

1985

Andorka, Rudolf: Deviant behavior in Hungary. Alcoholism. New Hungarian Quarterly, vol. 26. (1985) no. 99. 134–140.

Andorka Rudolf: Az alkoholizmus terjedése Magyarországon. Szociológiai magyarázatok. Világosság, 26. évf. (1985) 2. sz. 103–111.

1984

Andorka Rudolf – Balázs-Kovács Sándor: A háztartás összetétel típusai és változásai. Sárpilis, 1792–1804. Ethnographia, 95. évf. (1984) 2. sz. 178–241.

Andorka, Rudolf – Harcsa, István – Niemi, Iiris: Az időfelhasználás Magyarországon és Finnországban. Statisztikai Szemle, 62. évf. (1984) 6. sz. 621–637.

Andorka, Rudolf: Elements of Private Welfare Production in Hungary (From Time Budget Data). Social Indicators Research, vol. 14. (1984) no. 3. 235–239.

Andorka Rudolf: Társadalomstatisztika az 1930-as években. Statisztikai Szemle, 62. évf. (1984) 4. sz. 397–413.

Andorka, Rudolf: Household structure and work on household or auxiliary plots in the contemporary Hungarian village. East European Quarterly, vol. 17. (1984) no. 4. 469–489.

Andorka, Rudolf: Introduction. Social Indicators Research, vol. 14. (1984) no. 3. 227.

1983

Andorka, Rudolf – Harcsa, István: Changes in village society during the last ten years. New Hungarian Quarterly, vol. 24. (1983) no. 92. 30–44.

Andorka, Rudolf: Age, Cohort, and Historical Factors Influencing Inter- and Intragenerational Mobility of Men and Women in Hungary. Research in Social Stratification and Mobility, vol. 2. (1983) 197–248.

1982

Andorka Rudolf: Az életmód területi különbségei az időmérleg-felvétel alapján. Területi Statisztika, 32. évf. (1982) 4. sz. 344–358.

Simkus, Albert – Andorka, Rudolf: Inequalities in Educational Attainment in Hungary, 1923–1973. American Sociological Review, vol. 47. (1982) no. 6. 740–751.

Andorka, Rudolf – Falussy, Béla: The Way of Life of the Hungarian Society on the Basis of the Time Budget Survey of 1976–1977. Social Indicators Research, vol. 11. (1982) no. 1. 31–73.

Andorka Rudolf: Társadalmi mobilitásunk tendenciái és jelentősége. Valóság, 25. évf. (1982) 8. sz. 1–16.

Andorka Rudolf – Kulcsár Rózsa: Az anya társadalmi helyzetének és iskolai végzettségének hatása a gyermekek társadalmi mobilitására. Szociológia, 11. évf. (1982) 4. sz. 577–588.

Andorka, Rudolf – Falussy, Béla: Az időmérleg változásai, 1963–1977. Szociológia, 11. évf. (1982) 3. sz. 325–349.

Andorka, Rudolf: A Society in the Making: Hungarian and Societal Policy 1945–1975. (Book Review). Szociológia, 11. évf. (1982) 1. sz. 173–175.

Andorka, Rudolf: T. Kovács: Településhálózat (Book Review). Social Indicators Research, vol. 10. (1982) no. 2. 225.

1981

Andorka, Rudolf: Social Indicators. (Book Review: Illner, M., Socialni ukazatele, 1980). Social Indicators Research, vol. 9. (1981) no. 4. 517–520.

Andorka Rudolf: A gyermekszám alakulásának társadalmi tényezői paraszti közösségekben (XVII.–XIX. század). Ethnographia, 92. évf. (1981) 1. sz. 94–111.

Andorka Rudolf – Csicsman József – Keleti András: A magyar társadalom nyitottságának változásai. Statisztikai Szemle, 59. évf. (1981) 10. sz. 980–1004.

Andorka, Rudolf – Falussy, Béla: The way of life of the Hungarian society as reflected by the time budget survey of 1976–1977. Acta Oeconomica, vol. 26. (1981) no. 3–4. 243–273.

1980

Andorka Rudolf: Könyvismertetés: Enyedi György: Falvaink sorsa. Területi Statisztika, 30. évf. (1980) 5. sz. 495–497.

Andorka Rudolf – Falussy Béla: A magyar társadalom életmódja az 1976-1977. évi adatfelvétel alapján. Statisztikai Szemle, 58. évf. (1980) 8–9. sz. 828–842.

Andorka, Rudolf: Long-term development of Hungary, measured by social indicators. Social Indicators Research, vol. 8. (1980) no. 1. 1–13.

Andorka, Rudolf: A többváltozós matematikai statisztikai módszerek felhasználása. Statisztikai Szemle, 58. évf. (1980) 1. sz. 45–54.

1979

Andorka, Rudolf. Tendencies of Regional Development and Differentiation in Hungary, Measured by Social Indicators. Quality and Quantity, vol. 13. (1979) no. 5. 365–391.

Andorka, Rudolf – Zagorski, Krzystztof. Structural factors of social mobility in Hungary and Poland. Polish Sociological Bulletin, vol. 47. (1979) no. 2. 127–140.

Andorka Rudolf: A faktoranalízis felhasználása a regionális vizsgálatokban. Területi Statisztika, 29. évf. (1979) 1. sz. 8–17.

Andorka Rudolf: Az egyetemi és főiskolai hallgatók társadalmi összetétele, 1898–1942. Statisztikai Szemle, 57. évf. 2. sz. 176–198.

Andorka, Rudolf: Hungary's long-term social evolution. New Hungarian Quarterly, vol. 20. (1979) no. 75. 85–94.

1978

Andorka, Rudolf: Társadalmi szerkezet és társadalmi mobilitás. Társadalmi tervezés és társadalompolitika. Szociológia, 7. évf. (1978) 4. sz.. 545–552.

Andorka, Rudolf – Zagorski, Krzystztof. A magyar és lengyel társadalmi mobilitás összehasonlítása. Statisztikai Szemle, 56. év. (1978) 1. sz. 43–62.

Andorka, Rudolf: Magyarország társadalmi fejlődése hosszú távon. Magyar Tudomány, 23. évf. (1978) 12. sz. 883–893.

Andorka, Rudolf: Társadalmi szerkezet es társadalmi mobilitás. Társadalmi tervezés és társadalompolitika. Szociológia, 7. évf. (1978) 545–552.

1977

Andorka Rudolf: A munkásosztály társadalmi mobilitása. Szakszervezeti Szemle, 3. évf. (1977) 55–68.

Andorka Rudolf: A népi kollégisták útja 1939–1971. (Könyvismertetés: Tánczos Gábor: A népi kollégisták útja 1939–1971, 1977). Szociológia, 6. évf. (1977) 572–573.

1976

Andorka Rudolf – Illés János: A nemzedékek közötti társadalmi mobilitás változásai. Statisztikai Szemle, 54. évf. (1976) 10. sz. 933–950.

Andorka Rudolf. A faktoranalízis alkalmazása ökológiai vizsgálatokban. Szigma, 9. évf. (1976) 3. sz. 159–177.

Andorka Rudolf: A társadalmi jelzőszámok és társadalmi mérlegek rendszerének felépítésére irányuló vizsgálatok a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai Főosztályán. Szociológia, 5. évf. (1976) 3-4. sz. 575–582.

Andorka, Rudolf – Kulcsár, Rózsa: A KSH 1973. évi társadalmi mobilitás vizsgálatának első eredményei. Szociológia, 5. évf. (1976) 2. sz. 183–201.

1975

Andorka, Rudolf: Paraszti családszervezet a XVIII.-XIX. században. Alsónyék és Kölked adatai nemzetközi összehasonlításban. Ethnographia, 86. évf. (1975) 2–3. sz. 340–367.

1974

Andorka, Rudolf: Studies on Social Mobility. Szociológia, 3. évf. (1974) 37–42. (suppl)

Andorka, Rudolf – Cseh-Szombathy, László – Vukovich, György: Módszertani megjegyzések az abortusz hatásainak vizsgálatához. Demográfia, 17. évf. (1974) 1. sz. 63–73.

1972

Andorka, Rudolf: Mobilite Sociale, Developpement Economique et Transformations Socio-Professionnelles de la Population Active en Hongrie. Vue d'Ensemble (1930–1970). Revue francaise de Sociologie, vol. 13. (1972) 607–629.

1971

Andorka, Rudolf: La prevention des naissances en Hongrie dans la region „Ormansag” depuis la fin du XVIIIe siecle. Population, vol. 26. (1971) no. 1. 63–78.

1970

Andorka Rudolf: Születéskorlátozás az Ormánságban a 18. század vége óta. Demográfia, 13. évf. (1970) 1–2. 73–85.

1969

Andorka Rudolf: A regionális termékenységi különbségeket befolyásoló gazdasági és társadalmi tényezők. Demográfia, 12. évf. (1969) 1–2. sz. 114–124.

 

        Fordítások

1978

Busignies, Henri et al. – Andorka Rudolf (ford.) et al.: A kommunikáció világa. Budapest, 1978. 414 p.

1973

Porwit, Krzysztof  – Andorka Rudolf (ford.): Az optimum számítás kérdései a központi tervezésben. Budapest, 1973. 325 p.

1969

Kaufmann, Arnold – Faure, Robert – Andorka Rudolf (ford.): Bevezetés az operációkutatásba. Budapest, 1969. 275 p.

1968

Baumol, William J. – Andorka Rudolf (ford.): Közgazdaságtan és operációanalízis. Budapest, 1968. 716 p.

Kaufmann, Arnold – Andorka Rudolf (ford.) – Kemény István (ford.): Az optimális programozás módszerek és modellek. Budapest, 1968. 414 p.

Kaufmann, Arnold – Andorka Rudolf (ford.): Az operációkutatás módszerei és modelljei. Budapest, 1968. 379 p.

1967

Bauman, Zygmunt – Andorka Rudolf (ford.): Általános szociológia. Budapest, 1967. 601 p.

1966

Kalecki, Michał – Nemény Vilmos (ford.) – Andorka Rudolf (ford.): Vállalatvezetés, tervezés, gazdasági növekedés. Budapest, 1966. 203 p.

Lange, Oskar – Andorka Rudolf (ford.): Optimális döntések. (Matematikai ismeretek gazdasági szakemberek számára). Budapest , 1966. 286 p.

1965

Kofler, Edward – Andorka Rudolf (ford.): Fejezetek a matematika történetéből. Budapest, 1965. 282 p.

Hansen, Alvin Harvey – Andorka Rudolf (ford.): Útmutató Keyneshez. Budapest, 1965. 261 p.

1962

Buczowski, Lech – Andorka Rudolf (ford.): Fogyasztási szövetkezetek nyereségfelosztásának néhány problémája. (Tanulmányok Szövetkezeti Üzemszervezési Iroda Szövetkezeti kutató csoport). Budapest, 1962. 55 p.